Disclaimer

De informatie op https://www.mayolia.com/ website (de "Dienst") is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Mayolia aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten, weglatingen of de volledige nauwkeurigheid in de inhoud van de Dienst.

Mayolia is in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of enige andere schade, hetzij in een handeling van contract, hetzij in een andere onrechtmatige daad, waaronder nalatigheid, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. Mayolia behoudt zich het recht voor om op elk volgend moment vanaf het moment van oorspronkelijke publicatie op de website zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de Service.

Mayolia garandeert niet dat de website vrij is van virussen, malware of andere schadelijke componenten. De website maakt gebruik van cookies voor een soepele ervaring en Mayolia is op geen enkele manier aansprakelijk als er malware / ransomware of andere aanvallen plaatsvinden die voortvloeien uit het gebruik van de website.

Mayolia behoudt zich het recht voor om alle informatie achter te houden die zij geschikt acht en is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet openbaar maken van die informatie. Bovendien is Mayolia niet verantwoordelijk voor enige schade voor informatie of geleverde diensten, zelfs als Mayolia op de hoogte is gesteld van de mogelijke schade.

Niets dat op Mayolia wordt gehost, mag worden opgevat als een poging om een juridisch advies of dienst aan te bieden of te verlenen. De website geeft geen garantie voor geldigheid en is niet verantwoordelijk voor de authenticiteit of waarheidsgetrouwheid van de inhoud die erop wordt gepubliceerd.

De website kan soms inhoud hosten die niet geschikt is voor alle doelgroepen, inclusief kinderen. In deze gevallen wordt de discretie van kijkers geadviseerd.

Gebruik van illegale/auteursrechtelijk beschermde inhoud

Wij (Mayolia) onderschrijven, promoten of moedigen op geen enkele manier illegale of criminele activiteiten aan. Het streamen / downloaden van auteursrechtelijk beschermde inhoud is onwettig en mag niet worden toegepast.De vermelding van illegale / illegale inhoud op de website, indien aanwezig, gebeurt, dan moet deze strikt worden geïnterpreteerd voor educatieve en informatieve doeleinden. We raden piraterij ten zeerste af en raden onze lezers ten strengste aan om het ten koste van alles te vermijden.

Tutorials gevonden op Mayolia zijn puur voor educatieve doeleinden en bedoeld voor de inhoud die beschikbaar is in het publieke domein. Deze handleidingen/tutorials MOGEN NIET worden gebruikt voor ongeautoriseerde of illegale activiteiten.

Mayolia kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele juridische gevolgen die gebruikers kunnen ondervinden als gevolg van hun illegale streaming / downloaden of andere activiteiten. Gebruikers wordt geadviseerd om hun lokale wetten met betrekking tot het streamen van illegale inhoud te controleren en we raden onze lezers aan zich strikt te houden aan hun respectieve gemeentelijke wetten.

Mayolia host of linkt GEEN auteursrechtelijke inhoud.