Algemene voorWaarden

Welkom bij Mayolia!

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van mayolia's website, gevestigd op Mayolia.com.

Door deze website te betreden, gaan wij ervan uit dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt. Blijf Mayolia niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden die op deze pagina worden vermeld. Onze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt met behulp van de Algemene Voorwaarden Generator en de Free Terms & Conditions Generator.

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacy statement en Disclaimer en alle overeenkomsten: "klant", "u" en "uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en voldoet aan de algemene voorwaarden van het bedrijf. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "onze" en "ons", verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "partijen", of "ons", verwijst naar zowel de cliënt als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de afweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de cliënt op de meest gepaste wijze uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de diensten, in overeenstemming met en onderhevig aan het geldende recht van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, kapitalisatie en/of hij/zij of zij, wordt opgevat als onderling verwisselbaar en dus als verwijzend naar hetzelfde.

Cookies

Wij gebruiken het gebruik van cookies. Door Mayolia te bezoeken, ging u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Mayolia.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek te laten opvragen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze Affiliate/Advertising partners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Mayolia en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op mayolia.com. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt deze toegang krijgen van Mayolia Me voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan beperkingen die zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden.

U mag niet:

 • Herpubliceer materiaal van Mayolia
 • Verkoop, verhuur of sublicentieer materiaal van Mayolia
 • Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van Mayolia
 • Herdistribueer content van Mayolia

Deze overeenkomst gaat in op de datum van de onderhavige verordening.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. Mayolia filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt reacties niet voordat ze op de website aanwezig zijn. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Mayolia, haar agenten en / of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die zijn of haar standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Mayolia niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Commentaren op deze website.

Mayolia behoudt zich het recht voor om alle Opmerkingen te controleren en opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of een schending van deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U heeft het recht om de commentaren op onze website te plaatsen en alle benodigde vergunningen en toestemmingen te hebben om dit te doen;
 • De commentaren geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot copyright, patent of handelsmerk van een derde partij;
 • De commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een invasie van privacy is
 • De commentaren zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te werven of te promoten.

U verleent Mayolia hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Opmerkingen te gebruiken, reproduceren, bewerken en anderen te machtigen om uw Opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming linken naar onze website:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online Directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier linken naar onze website als een hyperlink naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; En
 • Door het hele systeem geaccrediteerde bedrijven, behalve het werven van non-profit organisaties, liefdadigheids winkelcentra en liefdadigheids fondsenwervings groepen die mogelijk geen hyperlink naar onze website maken.

Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte een sponsoring, goedkeuring of erkenning van de koppelende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende typen organisaties overwegen en goedkeuren:

 • algemeen bekende consumenten-en/of bedrijfsinformatie bronnen;
 • dot.com community sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • Online Directory-distributeurs;
 • internet portals;
 • boekhoudkundige, rechts-en adviesbureaus; En
 • onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet ongunstig zou laten kijken naar onszelf of naar onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Mayolia, en (d) de link is in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte een sponsoring, goedkeuring of erkenning van de koppelende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden vermeld en geïnteresseerd bent in een koppeling naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Mayolia. Vermeld uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens, evenals de URL van uw site, een lijst met Url's van waaruit u een link naar onze website wilt maken en een lijst met de Url's op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken voor een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik van onze bedrijfsnaam; Of
 • Door gebruik van de Uniform Resource Locator gekoppeld aan; Of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website die is gekoppeld aan dat is zinvol binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Geen gebruik van Mayolia's logo of andere illustraties is toegestaan voor het koppelen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Iframes

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rond onze Webpagina's die op enigerlei wijze de visuele presentatie of vormgeving van onze website wijzigen.

Content aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw website wordt weergegeven. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website stijgen. Er mogen geen link (s) worden weergegeven op een website die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins in strijd is met of pleit voor de overtreding of andere schending van rechten van derden.

Uw privacy

Lees de privacy policy

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U goedkeuren om onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen op aanvraag. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelings beleid te allen tijde te Amen. Door voortdurend te linken naar onze website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze link voorwaarden en deze voorwaarden te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, bent u vrij om contact op te nemen en ons op de hoogte te stellen van elk moment. We zullen verzoeken om links te verwijderen overwegen, maar we zijn niet verplicht of zo of om u rechtstreeks te reageren.

Wij zorgen er niet voor dat de informatie op deze website juist is, wij garanderen niet de volledigheid of juistheid ervan; Wij beloven ook niet dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel te beperken of uit te sluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling te beperken of uit te sluiten;
 • een van onze of uw verplichtingen te beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; Of
 • uitsluiten van onze of uw verplichtingen die niet onder de toepasselijke wetgeving kunnen worden uitgesloten.

De beperkingen en aansprakelijkheids verboden die in deze sectie en elders in deze disclaimer zijn vastgelegd: (a) zijn onderworpen aan het vorige lid; en (b) het beheersen van alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van verplichtingen die voortvloeien uit het contract, in onrechtmatige daad en voor schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website kosteloos worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.